Oerknal Variaties

© Photography DigiDaan

[english below]

In de media:
Voorbeschouwing Martijn van Calmthout (de Volkskrant)
Recensie Loek Zonneveld (Theaterkrant)
Interview met Jan van den Berg in het radioprogramma Interne Keuken (VRT  Radio 1); vanaf ± 15.00

Theater als vrolijke wetenschap

De eerste dag. De allereerste ooit. Een dag zonder gisteren, stel je voor. Hoe is die dag begonnen? Uit het niets? Met een oerknal?

In Oerknal Variaties spelen Jan van den Berg en Jacq Palinckx een gedachten– en klankenspel met de vraag ‘wanneer en hoe begint iets: leven, liefde, het heelal?’ Een duet van stem en gitaar, woorden en geluiden, gedachten en klanken, vertellingen en muziek.

Zij storten zich op de oerknal. U weet wel, de theorie dat alles uit niets is ontstaan. Een theorie waarover de meningen op z’n zachtst gezegd nogal uiteenlopen. Waarvan sommigen beweren dat ‘ie niet waar is. Want zeg nou zelf: een knal van 13,8 miljard jaar geleden, die niemand ooit heeft gehoord?

Voor Oerknal Variaties waren Van den Berg en Palinckx getuige van opmerkelijke experimenten, spraken zij met voor- en tegenstanders, onverschilligen en experts, en verzamelden zij een schat aan welingelichte verhalen. Verhalen waarvan je als toeschouwer soms niet meer weet of het nou wetenschap is of fictie. Of allebei tegelijk.

Jan van den Berg is een ontdekkingsreiziger van het uitzonderlijke soort. Zijn expedities voeren hem niet naar onbekende plekken op de wereldkaart, maar naar de grenzen van het blote oog en het naakte verstand. Eerder maakte hij onder meer voorstellingen over elementaire deeltjes (Higgs) en zandkorrels (Oase). Met Oerknal Variaties als nieuwste klap op de vuurpijl. Big Bang wetenschap op het toneel.

Jacq Palinckx is actief als componist, gitarist en maker van beeldend werk. Het liefst allemaal tegelijk! Hij beweegt zich op het raakvlak van geïmproviseerde muziek, avant-rock en gecomponeerde muziek. De belangrijkste groepen waarvan hij deel uitmaakt(e) zijn: Palinckx, Guus Janssen septet, Maarten Altena Ensemble, Beukorkest en Vlek.

Tekst en spel: Jan van den Berg
Composities en muziek: Jacq Palinckx
Regie: Dirk Groeneveld
Vormgeving: Hannie van den Bergh
Licht: Gé Wegman

Techniek: Arne Haijtink

SPEELLIJST
27 februari 2018 — Frascati, Amsterdam t/m  25 november 2018  — Buitenplaats Doornburgh Maarssen

English

In the media:
Volkskrant article (Martijn van Calmthout)
Review (Loek Zonneveld | Theaterkrant)
Interview (in Dutch) with Jan van den Berg in the Belgian Radio Programma Interne Keuken (VRT  Radio 1); starting at about 15.00

For your Gay Science Pleasure

The first day. The very first ever. A day without a yesterday. Just imagine.
How did that day start? Out of nowhere? With a big bang?

In Big Bang Variations Jan van den Berg and Jacq Palinckx play a thought and sound game with the question ‘when and how does something start: life, love, the universe?’ A duet of voice and guitar, thoughts and sounds, narration and music.
They focus on the big bang. Remember, the theory that everything came from nothing. A theory on which opinions differ. To say the least. Some even claim that it’s not true. And lets face it: a blast of 13.8 billion years ago, that no-one ever heard!?

For Big Bang Variations, Van den Berg and Palinckx witnessed remarkable experiments, spoke with supporters, opponents, and experts, and collected a wealth of interesting stories. Well-informed stories that soon have the spectator wondering whether this is still science or already fiction – or the other way round.

Jan van den Berg is an explorer extraordinaire. The expeditions he ventures upon do not so much take him to uncharted spots on the map of the world but to the limits of the naked eye and the naked intellect.  Previously, he made performances about i.a. elementary particles (Higgs) and sand grains (Oasis).

Jacq Palinckx is  a composer, guitarist and visual artist. Preferably all at once! He works at the intersection of improvised music, avant-rock and composed music. The main groups which he composes for and performes (performed) with are: Palinckx, Guus Janssen septet, Maarten Altena Ensemble, Beukorkest and Vlek.

Text and performance: Jan van den Berg
Music: Jacq Palinckx
Director: Dirk Groeneveld
Set Design: Hannie van den Bergh
Light Design: Gé Wegman
Technician: Arne Haijtink

Tour: 27 februari 2018 — Frascati, Amsterdam until  25 november 2018  — Buitenplaats Doornburgh Maarssen