Video & audio

[english below]

Interne Keuken Radio 1 VRT.be


RADIO INTERVIEW
met Jan van den Berg over Oerknal Variaties
in het radioprogramma Interne Keuken,  17 maart 2018 (Radio 1 VRT.be)
te beluisteren vanaf ± 15:00
Beluisteren & bekijken: Interview

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Film- en debatavond.
Op 24 september 2015 organiseerde de Akademie van Kunsten een film- en debatavond in het Trippenhuis van de KNAW, naar aanleiding van de film Symmetry en de documentaire Symmetry Unravelled over de relatie tussen kunst en wetenschap
Onder leiding van Jan van den Berg, theater- en filmmaker debatteerden Lukas Timulak (danser en choreograaf), Ruben van Leer (filmmaker), Stan Bentvelsen (hoogleraar experimentele hoge-energiefysica en directeur Nikhef), Martin Scheffer (hoogleraar ecologie, Wageningen Universiteit),
Patricia Pisters (hoogleraar filmwetenschap, Universiteit van Amsterdam),
Barbara Visser (beeldend kunstenaar en voorzitter Akademie van Kunsten),
Ivo van Vulpen (deeltjesfysicus, Nikhef), Ariane Koek (oprichter Arts@CERN).

Te bekijken: debat over kunst en wetenschap.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Higgs — Into the Heart of Imagination

regie: Hannie van den Bergh & Jan van den Berg (2012)
Een documentaire over de zoektocht naar het legendarische Higgs deeltje.
Met o.a. Stan Bentvelsen (Nikhef), vele CERN medewerkers en
de latere Nobel laureaat Peter Higgs.

Te bekijken: HIGGS – Into the Heart of Imagination

Te koop: de DVD van de film (met vele extra’s) is à € 12.50 (incl. verzendkosten) te verkrijgen via < mail [at] janvandenberg.org >

—————————————————————————————————

Als eerste

regie Jan van den Berg
een documentaire (2010) over ontwikkelingsbioloog en stamcelonderzoeker (en inmiddels KNAW-president) Hans Clevers (deel 7 uit De Magie van Wetenschap).

Bekijken: Als eerste

————————————————————————————

Video & audio fragmenten van (gast-) optredens

De Interne Keuken  (VRT radioprogramma)

Interview met Sven Speybrouck en Koen Fillet (foto)
over de voorstelling OASE, in het VRT radioprogramma Interne Keuken
d.d. 11 februari 2017.

Beluisteren: “Moet er nog zand zijn.”

——————————————————————————————

Wetenschap in het theater scoort

© Foto: Bram Saeys

Onder de titel Wetenschap in het theater scoort
, zond Een Vandaag (avro/tros) onder meer impressies uit van het programma Professoren op het Podium(editie 11 okt. jl. in de Stadsschouwburg Utrecht)

Bekijken: Wetenschap in het theater scoort
  (vanaf minuut 12:42)

———————————————————————————————

Summerhall Television

Jan Van den Berg talks about his show Higgs, featuring unique footage and live Q&As with experts, including Peter Higgs!”

Bekijken: Higgs — stand up physics

—————————————————————————————

Huygens Suite

Een kleine geschiedenis van het licht ( … en het lichte denken)
Een multi-disciplinair kunstwerk, ter gelegenheid van de openingsceremonie van de nieuwbouw van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen op 8 mei 2007; geïnspireerd door het leven en werk van Christiaan Huygens (1629– 1695)
In aanwezigheid van de toenmalige koningin H.M. Beatrix van Oranje.

Terugkijken: Huygens Suite

———————————————————————————————————————

Public Science: VU-hoogleraar Piet Mulders (19 mrt. 2014)

In dit theatercollege staat Piet Mulders, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in De Balie met theatermaker Jan van den Berg en promovenda Sabrina Cotogno. Mulders vertelt over elementaire deeltjes en krachten en Van den Berg vult hem aan met verhalen over de levens van beroemde natuurkundigen en hoe hij zelf verliefd werd op het neutrino.

Terugkijken: Public Science / prof. dr. Piet Mulders

© foto Martijn van Calmthout

Het Majorana deeltje (?)
Geluidsopname van een bijdrage aan het KNAW mini-symposium
‘Wat is het belang van het Majorana-deeltje?’
 d.d. 31 mei 2012
Beluisteren: Majorana-column


Column bij Soeterbeek Programma
Lezing van prof. dr. Nicolo de Groot: Higgsdeeltje. Het ontbrekende puzzelstuk Na de lezing gaat Nicolo de Groot in gesprek met Luca Consoli en het publiek. Op het einde spreekt Jan van den Berg een column uit; d.d. 7 maart 2012
Bekijken: Soeterbeeck – column
NB: de betreffende column begint
 bij 01.22.50

[english]

Interne Keuken Radio 1 VRT.be

RADIO INTERVIEW (in Dutch) with Jan van den Berg about his show Oerknal Variaties (Big Bang Variations) in the radioprogramme Interne Keuken,  17 march 2018 (Radio 1 VRT.be); the fragment starts at about 15:00
Listen & view: Interview

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

An evening of film and debate at the Dutch Academy of the Arts.
On the 24th of September 2015 the Dutch Academy of the Arts organised an evening of film and debate about cross-fertilisation between art and science; Moderated by Jan van den Berg, performing artist and filmmaker.
WithL Lukas Timulak (dancer and choreographer), Ruben van Leer (filmmaker), Stan Bentvelsen (professor of experimental high-energy physics and Director of the National Institute for Subatomic Physics Nikhef), Martin Scheffer (professor of ecology, Wageningen University),
Patricia Pisters (professor of film studies, University of Amsterdam),
Barbara Visser (artist and chairperson of the Society of Arts),
Ivo van Vulpen (particle physicist, National Institute for Nuclear Physics and High Energy Physics), Ariane Koek (founder of Arts@CERN).

View the video registration: debate about art and science.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Higgs — Into the Heart of Imagination

direction: Hannie van den Bergh & Jan van den Berg (2012)
A documentray about the quest for the legendary Higgs particle.
Featuring i.a. Stan Bentvelsen (Nikhef), many CERN employees and
Nobel laureate Peter Higgs.
View: HIGGS – Into the Heart of Imagination

For sale
DVD Higgs documentary, including a lot of extra’s and a booklet with background information for sale < mail [at] janvandenberg.org >

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The very first

a documentary (2010) about developmental biologist and stem cell researcher Hans Clevers (part 7 of The Magic of Science).
Watch: Als eerste

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Video & audio fragments of (guest-) appearances

Any one needs any sand?|

De Interne Keuken (VRT Radio program)
Interview with Sven Speybrouck and Koen Fillet (photo)
about the theatre show OASE, in the VRT radioprogramma Interne Keuken
d.d. 11 february 2017.

Listen: “Any one needs any sand?”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Science Scores in the Theatre

© Photo Bram Saeys

The Dutch television program Een Vandaag (avro/tros) made a news item entitled Science Scores in the Theatre
; including impressions of my program Professors on Stage(edition of 11 okt 2015 in the Stadsschouwburg Utrecht)

See: Science Scores in the Theatre
  (starting at 12:42)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Summerhall Television

Jan Van den Berg talks about his show Higgs, featuring unique footage and live Q&As with experts, including Peter Higgs!”

See: Higgs — stand up physics

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Huygens Suite

A small history of light ( … and thinking lightly)
A multi-disciplinary work of art, on the occasion of the opening ceremony of the new building of the Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Informatics at Radboud University Nijmegen on 8 May 2007; Inspired by the life and work of Christiaan Huygens (1629-1695)
In the presence of then Queen H. M. Beatrix of Orange.

See: Huygens Suite

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Public Science Lecture by Professor Piet Mulders
Free University of Amsterdam (19 march 2014)In this theater lecture, Piet Mulders, professor of theoretical physics at the Vrije Universiteit Amsterdam, is in De Balie with theater maker Jan van den Berg and PhD student Sabrina Cotogno. Mulders tells about elementary particles and powers and Van den Berg accompanies him with stories about the lives of famous physicists and how he himself fell in love with the neutrino.

See: Public Science / prof. dr. Piet Mulders

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The Majorana Particle (?)

© Photo: Martijn van Calmthout

Sound recording of a contribution to the KNAW mini-symposium
“What is the importance of the Majorana particle?” May 31, 2012

Listen: Majorana-column

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Column at Soeterbeek Program

© photo: Soetrbeeck Program

Lecture by prof. dr. Nicolo de Groot: the Higgs Particle. The missing jig saw puzzle piece. After the lecture Nicolo de Groot talks to Luca Consoli and the audience. At the end Jan van den Berg provides a column —  7 March 2012
See: Soeterbeeck – column   — NB: the column starts at 01.22.50