Edo Sanpu 2020

[english below]

Edo Sanpu 2020

Een tentoonstelling over wederzijdse beeldvorming in Nederland en Japan

Van 8 t/m 10 januari 2021 presenteert Stichting Berg & van Dalen de tentoonstelling Edo Sanpu 2020 bij Zone2Source (Het Glazen Huis) Amstelpark, Amsterdam.

Kunstenaars Hannie van den Bergh en Jan van den Berg maakten op basis van hun reiservaringen en ontmoetingen in Japan een reeks kunstwerken over de wederzijdse beeldvorming in Nederland en Japan, in heden en verleden. Dat deden ze in samenwerking met een diversiteit aan Japanse kunstenaars, experts en betrokkenen.

Onder het motto Let’s play – Let’s eat – Let’s see – Let’s meet verbeelden de werken van EdoSanpu2020 de interculturele dialoog tussen twee culturen die evenzeer van elkaar verschillen als dat ze elkaar al eeuwenlang opzoeken.

Let’s play             Karuta: een Japans-Nederlands kaartspel, gemaakt met
traditionele Japanse houtsnijkunst en westerse letterpress.

Let’s eat                Noripan: een community art project over voedsel
& tafelmanieren (zeewier & brood / deegproducten).

Let’s see               Performance of Nature: een video-installatie over het
kijken naar, begrijpen van en omgaan met ‘de natuur’ in
Oost en West.

Let’s meet            Exformatie: een boek over ontmoetingen en
samenwerking tussen kunstenaars uit Nederland en Japan.

Het boek “exformation” is te koop tijdens de tentoonstelling maar ook nu al online.

Edo Sanpu 2020 is een initiatief van ‘’Stichting Berg en Van Dalen’’ en is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Matchingfonds ‘Gedeeld Cultureel Erfgoed’ van  DutchCulture en door de Nederlandse Ambassade in Tokyo.

Website: www.edosanpu202.com

[english]

An exhibition about mutual imaging and perception in the Netherlands and Japan

From the 8th-10th of January  Stichting Berg & van Dalen presents the Exhibition Edo Sanpu 2020 at Zone2Source (Het Glazen Huis) located in the Amstelpark, Amsterdam.

Inspired by their experience travelling through Japan and meetings they had along the way, artists Hannie van den Bergh and Jan van den Bergh created a series of artworks about the mutual image in the Netherlands and Japan, in the past and present.

With the slogan Let’s play, Let’s eat, Let’s see, Let’s meet the artworks of Edo Sanpu 2020 depict the intercultural dialogue between two cultures that differ as much as they seem connected.

Let’s play Karuta: A Japanese-Dutch card game made with traditional Japanese woodcarving and western letterpress.
Let’s eat Noripan:
A community art project about food and table manners (seaweed, bread & dough products)
Let’s see Performance of Nature:
a video installation about looking at, understanding and dealing with ‘’nature’’ in the East and West
Let’s meet Exformatie: A book about meetings and collaborations between Dutch and Japanese artists.

The book “exformation” will be for sale during the Exhibition and also already online.

Edo Sanpu 2020 is an initiative by ‘’Stichting Berg en van Dalen’’ and is made possible by the financial support of; ‘’Het Matchingfonds’’, ‘’Gedeeld Cultureel Erfgoed’’, ‘’DutchCulture’’ and the Dutch embassy in Tokyo.

Website: www.edosanpu202.com