In opdracht

Jan van den Berg als dagvoorzitter
© Foto: Bram Saeys

‘Zowel voor een zaal van duizend mensen als in een intieme setting is hij oorspronkelijk, ad rem, speels en met een grote diepgang.’

Podiumkunstenaar Jan van den Berg is in staat om ook buiten het theater mensen aan te spreken en aan zich te binden. Daarom is hij niet alleen interessant als performer maar ook als programmamaker, dagvoorzitter, gespreksleider en interviewer. Bovendien adviseert en coacht hij wetenschappers bij het voorbereiden en presenteren van lezingen, (theater-) colleges en optredens. En verzorgt hij workshops en lezingen.

Naast een heleboel verschillen hebben (podium-) kunstenaars en wetenschappers op z’n minst één gemeenschappelijke eigenschap: het lef om aan een werk te beginnen zonder te weten wat de uitkomst zal zijn, en of het resultaat van hun werk ooit een concrete gestalte zal krijgen en gezien zal worden. Dat vereist een uitzonderlijke toewijding en een buitensporig optimisme.

Opdrachten

Jan werkt(e) o.a. in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Rotterdamse Schouwburg, de Balie, de Landelijke Onderzoeksschool voor Theoretische Natuurkunde, het Centrum voor Wiskunde & Informatica, het Basisburo van AHK en Gerrit Rietveld Academie, Theater Frascati Amsterdam, Stichting FOM, Studium Generale van de Universiteit Tilburg, de Thomas More Academie, het Rathenau Instituut, Holland Festival, The Association of European Police Colleges (EU), het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Vlaamse Regering (B), The University of Illinois at Urbana Champaign (USA), Technologiestichting STW/Bureau NanoNed, Science Park Amsterdam.

Jan van den Berg als dagvoorzitter
© Fotografie Hanne Nijhuis